محرمیت با خوردن شیر زنان...!يكي از علماي ديني عربستان وهابي، با استناد بر رواياتي از عايشه ميگويد كه شير خوردن حتى مرد بزرگ از زن نامحرم اشكالي ندارد و پسر رضاعي آن ميشود .. حتى اگر از شير دهنده کوچکتر باشد . شيخ اَلباني يكي از علماي ديني عربستان وهابي، در يكي از جلسه هاي درس خويش با استناد بر رواياتي و بالأخص روايتي از عايشه ميگويد كه شير خوردن، حتى مرد بزرگ از زن نامحرم اشكالي ندارد و پسر رضاعي آن ميشود .. حتى اگر از شير دهنده کوچکتر باشد .. !! دليلش بر جواز هم روايت عايشه است و هم اين كه اين امر شهوت انگيز نيست.
با توجه به عدم تاكيد بر نحوه شيرخوارگي بنظر ميآيد كه اين عمل ميتواند با تماس مستقيم صورت پذيرد. و از آنجا كه اختلاف سني هم ملاك نيست بنابراين يك مرد 50 ساله با خوردن شير يك زن جوان مثلا 20 ساله تبديل به پسر او ميشود هر چند كه 30 سال هم از مادر بزرگتر باشد!.
وای بر علماي وهابي عربستان؛ حماقت را تا کجا پيش ميبرند و تا كجا مردم را احمق و بي عقل تصور كرده اند.
متاسفانه از اين دست حديث هاي جعلي منتسب به عايشه متاسفانه در بين اهل سنت فراوان ديده ميشود که نه با عقل سازگارند و نه با شرع. اسلام را دینی وارونه جلوه می دهند و نه تنها جاذبه ایی ندارند که موجب دفع هر شنونده ایی می شوند.

چند سوال در مورد این فتوا:
1-اصلا چه نياز و اجباري در اينمورد احساس شده است كه اين عالم محقق!! صدور اين فتوا را لازم ديده اند. مثلا آيا تعداد زنان نازا و بي فرزند رو به افزايش بوده و يا تعداد مردان بي مادر از حد و نصاب گذشته است كه ايشان سعي در حل اين مشكل داشته اند!
2- ازآنجا كه كودكان را معمولا بين 2 تا 3 سالگي از شير ميگيرند،مشخص نشده كه بزرگترها را كي بايد از شير خوردن گرفت!
3- مشخص نشده است كه بعد از دفعه اول شيرخوارگي و نائل شدن آن مرد به مقام فرزندي،آيا آن مرد ميتواند آزادانه به شيرخوارگي ادامه دهد؟
4- در فتوا مشخص نشده كه تا چند مرتبه ميتوان به مقام فرزندي با زنان مختلف نائل آمد!؟.
5- از جانب عايشه همسر پيامبر توسط شيخ اجل الباني روايت شده كه اين عمل شهوت انگيز نيست! سئوال اين است آیا امکان دارد از سينه زن نا محرم اقدام به شيرخوارگي كند و در حين انجام فقط و فقط احساس شيرخوردن!!داشته باشد ولا غير؟
شايد مقلدين الباني و مدافعين اين فتوا بگويند شما آدم منحرفي هستي كه اينگونه فكر ميكني چرا که ما علماي زيادي داريم كه اقدام به اينكار كرده و ميكنند ولي فقط احساس شيرخوارگي!!!داشته اند. در پاسخ باید گفت كه سريعا نسبت به مرد بودن آقايان اطمينان حاصل فرمائيد.
6- در فتوا مشخص نشد كه پس ازمقام فرزندي آن زن ميتواند مثلا فرزندش را حمام ببرد و الاآخر....
7- در فتوا تكليف شوهرآن زن مشخص نشده است كه آيا ايشان هم اتوماتيك وار به مقام پدري نائل ميشوند و يا اينكه بايد عمليات ديگري! صورت پذيرد؟
و خلاصه صدها سئوال ديگر که بیان از تهی بودن این گونه فتواها است...